O nás

Spoločnosť SP-SPOL BJ, s.r.o. bola založená dňa 21.12.2013 zápisom do Obchodného registra Okresného sudu Prešov. Svoju podnikateľskú činnosť začala v roku 2014. Konateľom a majiteľom spoločnosti je Štefan Plec.

Činnosť spoločnosti:

Hlavným predmetom je realizácia pozemných a líniových stavieb. Spoločnosť realizuje práce na základe uzatvorených zmlúv o dielo, pokládka kanalizačného potrubia - gravitácia, výtlak a prípojky, výstavbu parkovacích plôch, chodníkov s pokládkou zámkovej dlažby a stavby na kľúč. Realizujeme výstavbu obytných a administratívnych budov, polyfunkčných objektov a tiež obnovu a revitalizáciu bytových domov. Financovanie obnovy a revitalizácie bytových domov prebieha z úverov komerčných bánk a Štátneho fondu rozvoja bývania, Európska banka pre obnovu a rozvoj. Na realizáciu stavieb využívame vlastné technické vybavenie. Naša spoločnosť využíva skúsenosti a odbornosť vlastných zamestnancov.

Projektová činnosť, inžiniering a projektový manažment:

Spracujeme pre Vás, všetky stupne projektovej dokumentácie stavieb od ideovej štúdie, dokumentácie pre územné konanie, dokumentácie pre stavebné povolenie, až po dokumentáciu uskutočnenia stavby. Zaoberáme sa projektami rodinných a bytových domov, obnovou a revitalizáciou bytových domov, znížením energetickej náročnosti budov, projektami rekonštrukcií stavieb a projektami interiérov. Poradíme s výberom pozemku, projektu, s osadením domu na pozemok alebo so zmenami v projektovej dokumentácií. Podľa požiadaviek klienta dodáme stavbu kľúč.

Zámerom firmy je vysoká kvalita prevedených prác, dodržiavanie technologických postupov, dohodnutých termínov, cien, poskytovanie kvalitných záruk a pozáručného servisu u stavieb nami zrealizovanými.

Spoločnosť má 45 stabilných odborných zamestnancov v týchto profesiách: strojník, stavebný robotník, vodič, inštalatér, murár a sadrokartonista.

Sme držiteľom licencie na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (STOMIX). Firma je taktiež zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.

   

 

Čo ponúkame

 

Pokládku zámkovej dlažby

Výstavbu kanalizácií

Rekonštrukčné práce

Prípravné práce k realizácií stavieb

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky